Sagan om Luxor

 

Sagan om Luxor –
från rörmontage till digitalboxar.

1922 Axel Holstensson intresserar sig för ett par hörlurar och andra delar till radiomottagare på en mässa i tyska Leipzig.

1923 Tillsammans med bland andra brodern Karl startar Axel Holstensson under enkla former tillverkning av rörmottagare i en vindslokal. Samtidigt bildas bolaget Luxor. Namnet är på allas läppar efter upptäckten föregående år av den egyptiske faraonen Tutanchamons grav nära staden Luxor.

1926 Luxor startar tillverkning av kristallmottagare. En typ av appara­ter som inte krävde någon förstärk­ning och därför var beroende av starkare sändare. Någon sådan finns ännu inte i Sverige. Men snart kom ren, och till Luxors lycka placerads den i Motala. Tillfälligheterna gör Motala till en radiostad dubbel bemärkelse.

1927 Luxors produktion växer och verksamheten flyttas till större loka­ler. Samma år startar Radiotjänsts rikssändningar från långvågssända­ren på Bondebackaplatån i Motala. Programmen telefoneras från Stockholm till Motala. Radioanro­pet “Stockholm-Motala” blir ett begrepp.

1934 Skivväxlaren, Luxors första pro­dukt utanför utbudet av radioappa­rater lanseras.

1946 Tillverkningen behöver ännu större utrymme. Hittills har företa­get hållit till på Strandvägen intill Motala ström och byggt ut i flera etapper. Bolaget köper lantegen­domen Hagen inte långt från Varamobaden och börjar bygga. Tillverkningen i den nya fabriken startar 1948.

l949Trådspelaren “Magnefon” kom­pletterar produktutbudet. En stor nyhet som trots ett högt konsu­mentpris säljer bra. Senare byts trådspelarna mot rullbandspelare.

1955 Sveriges Radio startar tv-sänd­ningar i blygsam skala. Luxor presenterar samma år sina första tv-modeller.

1967 Färg-tv-utsändningar startar. Luxors första mottagare har på grund av patentbestämmelser ett Telefunkenchassi. Två år senare tillverkar företaget allt till sina apparater. “Bäst i test”- uppmärksam­het gör att försäljningen tar fart.

1976 De första tecknen på att den asiatiska konkurrensen kommer att bli svår. Luxor lägger ned tillverk­ningen av små radioapparater. Köper i stället från Fjärran östern och saluför dem under eget varumärke. Senare går grammofon- och band­spelarproduktionen samma väg. Kvar i det hemelektroniska sortimentet blir färg-TV.

1976 Den.8 oktober drabbas företa­get av en våldsam brand i ett komponentförråd. Ett trasigt lysrör tros vara orsaken. Två anställda omkommer. 15000 kvadratmeter totalförstörs och andra lokaler rökskadas. Produktionen kan upprätt­hållas, om än i begränsad omfatt­ning. Branden inträffar mitt i en högsäsong. Konkurrenterna vädrar morgonluft och importen av tv-mot­tagare ökar. Priskrig.

1978 Luxor måste bredda sin verksamhet. Tillverkningen av person­datorer startar. Bruksansvisningar på svenska och tangenter för teck­en å, ä och ö gör snabbt datorerna populära. Ett tredje ben blir elektro­nik för bilindustrin.

1979 Företaget är ändå konkursmäs­sigt efter en lång tids problem med den hårda asiatiska konkurrensen på tv-sidan. Staten tar över ägandet för en krona. Därmed räddas job­ben för en tid för närmare 2 000 anställda. Axel Holstensson avlider. Luxor organiseras om i Luxor Konsumentelektronik (tv-produk­tion), Luxor Electronics (detaljer till bilindustrin och mindre högtalare), Luxor Datorer och Luxor Parts (ser­vice, reservdelar).

 

1981 Den statliga ägaren, investe­ringsbanken, säger upp 200 och varslar samma år ytterligare 620.

1984 Staten säljer Luxor till finska Nokia som senare också lägger ned tillverkningen av datorer. Motalafabriken.

1991 Ny TV-kris 250 anställda varslas. Ytterligare 150 tjänster ska bort via naturlig avgång.
Vd Wolf­gang Kalsbach kan bara säga att TV-produktionen ska vara kvar under 1991”.

1992 En tids oroväckande rykten be­sannas. Nokia lägger ned tv-produk tionen i Motala och flyttar verksam­heten till Salo i Finland. Samtidigt varslas 350 anställda. Produktio­nen av satellitmottagare, i huvud­sak för en växande amerikansk marknad, fortsätter.

1995 Oväntat glädjebesked. Tysk stororder av digitala tv-boxar gör att Nokia vädrar morgonluft. Ordern skapar 300 nya jobb och kräver investeringar för 250 miljoner i Motalafabriken.

1996 Nokia säljer verksamheten Parts till Semi-Tech. De anställda blir kvar i Motala. Samtidigt säljs hal­va fordonselektroniken till Autoliv. Resten säljs 1998. Fortsatt tillverk­ning i Motala, medan utvecklingen flyttas till Linköping.

1997 Nokia säljer tillverkningen av bilhögtalare till Harman som behåller produktionen i Motala.

1998 Nokia säljer tillverkningsdelen av digitala tv-boxar till amerikanska SCI (Space Craft Incorporation). Ett före­tag som i Sverige mest är känt för samarbete med det amerikanska rymdprogrammet. 450 anställda får ny arbetsgivare. Nokia är fortfarande största kund av boxarna för vidare le­veranser ut i Europa. Under hösten samma år måste ytterligare 100 viss­tidsanställas för att klara orderläget

1999 I mars månad får 160 anställda vid Nokias utvecklingsavdelning och övrig administration kring boxarna be­skedet att verksamheten ska flyttas till Linköping.

2000 Ett oroligt år. 320 visstidsanställ­da får sluta när SCI har svårt att få komponenter till boxarna. 100 får senare tillbaka jobben. Ner- och upp­gångar i konjunktiren regleras nu med visstidsanställningar.

2001 90 fast anställda varslas och 73 sägs till slut upp. Vd Cameron Radford hänvisar konsekvent till elektro­nikmarknadens nedgång.

2001 Sanminas uppköp av SCI blir officiellt. De anställda i Motala har semester och får nyheten via media och Internet. Fusionen blir formellt klar sedan aktieägarna sagt ja. Ryk­ten om nedläggning florerar.

2002 Den 26 mars kommer beskedet att tillverkningen i Motala ska läggas ned. 620 berörs.  Officiellt är orderläget dåligt och kunderna kräver produkter som kan monteras billigare. Men finns det överhuvudtaget någon efterfrågan på digitalboxar. Nokia, som fortfarande beställt varorna, beslutar någon månad senare att lägga ned sin utveckling av produkten.

Källor: Ola Jonås, som 1991 tecknade Luxors historia i skriften “Luxor Radio – god svenskradio”, och correns textarkiv.