Antenn

 Vi använder enbart Antenner av högsta kvalitet från välkända Televes
Detsamma gäller förstärkare,kabel,kontaktdon etc,etcTeleves antenner innehåller LTE-skydd **Kom in till oss så pratar vi antennlösningar för just erat behov

Klicka på bilden ovan och läs mer om Televes Produkter

 

Förhindra att ”LTE” mobilt bredband stör din TV bild

I europeiska länder med frekvensbandet 790-862MHz (kanal 61-69)kommer detta successivt att upphöra för DTT-bruk (marksänd digital-TV).

I framtiden kommer detta frekvensband användas för mobila bredbandstjänster av LTE (Long Term Evolution) och/ eller LTE Advanced-teknik.

LTE-tekniken är verksam i 790-862MHz bandet och ger utmaningar inom installerat DTT och CATV (kabel-TV nät), som historiskt är utvecklade för att klara dessa frekvenser:

 

DTT (Digital Terrestrial TV)

 • En utmaning med Frekvens Separation: LTE sändningar (från kanal 61) är nära DTT-kanal 60, med potentiella grann- och när- kanal störningar.
 • Lösning: Högpresterande Band Stopp Filter att stoppa LTE signaler, samt nya antenner som är anpassade för att endast ta emot upp till kanal 60.
 • Utmaningar med förstärkar/TV-tuner överstyrning: Problem förväntas främst på landsbygden där LTE överföringsnivåerna förväntas vara som högst, vilket kan överbelasta DTT mastförstärkara och TV-tuners som ligger nära LTE sändaren.
 • Lösning: Skarpa Bandstopps Filter, låg brusnivå/hög förstärkaringång samt nya antenner anpassade för att endast ta emot upp till kanal 60. Det är viktigt att placera filtret så nära antennen som möjligt och innan antennförstärkare, TV-tuner, set-top-box och TV.

CATV (Kabel-TV)

 • CATV anses vara ett slutet nätverk och kanal 61-69 kommer att fortsätta att användas i kabel-TV nät. Med andra ord kommer kabel-TV-kanaler att samexistera med kanal 61-69 LTE sändningar.
 • Lösning: Bra skärmning i kabel-TV nät är kritiskt och viktigt. Det är något som kabel-TV operatörer historiskt sett har varit väl medvetna om. Studier tyder dock att högre avskärmning kan krävas (nya högre skärmnings klasserna A+, A++ har definierats).

DTT and CATV

 • DTT och kabel-TV har en gemensam utmaning med skärmning av TV-nätet. ”En kedja är inte starkara än dess svagaste länk” och TV-nätet går hela vägen upp till kontakten på baksidan av TV: n(koaxial, HDMI eller annan kontakt).
 • LTE-sändningar kommer att hitta den svagaste länken i ditt TV-nätverk och LTE störningar kommer in i nätverket. Det är därför som störningsfri bildkvalitet kräver korrekt skärmade kablar, tappar och fördelare, uttag, kablar och kontakter.
 • Använd hög skärmande kabel (klass A eller A+) och hög skärmade kontakter (klass A eller A+) under alla dina installationer.
 • Med andra ord kräver en störningsfri tv-upplevelse, också en kvalitets avskärmning av internt nätverk. 

  L